pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CCTOOLS (CCT)

Pełna nazwa CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SOLIPSKA 4B 02-482 WARSZAWA
Telefon (22) 256-21-22; 606 718 717
Fax (22) 256-21-22
WWW www.cctools.pl
E-mail inwestor@cctools.pl

Komunikaty spółki: CCTOOLS (CCT)

2015-03-21 08:28 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r.
2015-03-21 08:28 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r.
2015-03-19 22:33 Wybór biegłego rewidenta
2015-03-19 22:33 Wybór biegłego rewidenta
2015-03-05 22:24 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015-03-05 22:24 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015-02-19 19:33 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015-02-19 19:33 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015-02-16 02:34 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-16 02:34 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 19:40 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015-02-13 19:40 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015-01-29 13:34 Zamiar połączenia ze spółka zależną
2015-01-29 13:34 Zamiar połączenia ze spółka zależną
2015-01-23 20:46 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-23 20:46 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2014-12-02 11:35 Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS
2014-12-02 11:35 Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS
2014-11-14 10:52 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 10:52 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-09-16 23:10 Animator Rynku
2014-09-16 23:10 Animator Rynku
2014-08-14 10:21 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 10:21 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-07-04 18:41 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 r.
2014-07-04 18:41 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 r.
2014-06-10 11:46 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014-06-10 11:46 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014-06-09 17:46 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta
2014-06-09 17:46 Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm