pieniadz.pl

Przeniesienie notowań akcji Cube.ITG S.A. na Rynek Główny GPW

31-03-2014

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28.03.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr 383/2014 w sprawie wykluczenia na wniosek Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii A, B, C1 spółki Cube.ITG S.A. z dniem 01 kwietnia 2014 r. Zlecenia maklerskie na akcje spółki Cube.ITG S.A. przekazane do ASO na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 31 marca 2014 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

2. Uchwała nr 384/2014 w sprawie dopuszczenia z dniem 01.04.2014 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A (2.548.560), akcji zwykłych serii B (74.155.917) i akcji zwykłych serii C (90.000) o wartości nominalnej 0,20 złotych każda.

3. Uchwała nr 385/2014 w sprawie wprowadzenia z dniem 01.04.2014 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C1 spółki Cube.ITG S.A. o wartości nominalnej akcji 0,20

a) 2.548.560 akcji serii A

b) 74.155.917 akcji serii B

c) 90.000 akcji serii C

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CUBEITG" i oznaczeniem "CTG".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm