pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CUBEITG (CTG)

Komunikaty spółki: CUBEITG (CTG)

2014-03-31 11:32 Przeniesienie notowań akcji Cube.ITG S.A. na Rynek Główny GPW
2014-03-31 11:32 Przeniesienie notowań akcji Cube.ITG S.A. na Rynek Główny GPW
2014-03-28 15:49 Raport roczny za 2013 rok
2014-03-28 15:49 Raport roczny za 2013 rok
2014-03-26 12:42 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok
2014-03-26 12:42 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok
2014-03-20 10:44 zmiana warunków emisji obligacji
2014-03-20 10:44 zmiana warunków emisji obligacji
2014-03-19 18:39 zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2014-03-19 18:39 zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2014-03-10 13:56 Wykup obligacji serii A.
2014-03-10 13:56 Wykup obligacji serii A.
2014-02-28 15:50 Uzupełnienie raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
2014-02-28 15:50 Uzupełnienie raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
2014-02-28 15:37 Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
2014-02-28 15:37 Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
2014-02-26 13:16 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. w dniu 25.02.2014r.
2014-02-26 13:16 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. w dniu 25.02.2014r.
2014-02-18 18:12 Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę CUBE.ITG SA
2014-02-18 18:12 Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę CUBE.ITG SA
2014-02-14 19:22 Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 01.01.2013-31.12.2013 oraz za okres 01.10.2013-31.12.2013
2014-02-14 19:22 Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 01.01.2013-31.12.2013 oraz za okres 01.10.2013-31.12.2013
2014-01-27 17:40 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.02.2014 r.
2014-01-27 17:40 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.02.2014 r.
2014-01-16 12:49 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-16 12:49 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-12-20 14:38 korekta raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
2013-12-20 14:38 korekta raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
2013-12-20 14:28 korekta raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
2013-12-20 14:28 korekta raportu okresowego za II kwartał 2013 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm