pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: DENTAMDC (DAM)

Pełna nazwa DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HORBACZEWSKIEGO 53 A 54-130 WROCŁAW
Telefon (71) 346 29 92
Prezes Mariusz Andrych
Fax (71) 346 29 89
WWW www.dent-a-medical.com
E-mail biuro@dent-a-medical.com

Komunikaty spółki: DENTAMDC (DAM)

2015-04-01 15:07 Zawarcie zleceń o istotnej wartości
2015-04-01 15:07 Zawarcie zleceń o istotnej wartości
2015-03-31 15:52 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2015-03-31 15:52 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2015-03-13 13:49 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-03-13 13:49 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-02-13 09:07 Raport za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-13 09:07 Raport za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-11 15:59 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2015-02-11 15:59 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2015-02-05 13:00 Udzielenie prokury
2015-02-05 13:00 Udzielenie prokury
2015-01-26 16:22 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-26 16:22 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2014-12-05 23:22 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. 5 grudnia 2014 r.
2014-12-05 23:22 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. 5 grudnia 2014 r.
2014-11-14 10:39 Raport za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 10:39 Raport za III kwartał 2014 r.
2014-11-08 19:05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - rozszerzenie przedmiotu działalności
2014-11-08 19:05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - rozszerzenie przedmiotu działalności
2014-10-30 07:47 Zawarcie umowy z LUX MED Sp. z o.o.
2014-10-30 07:47 Zawarcie umowy z LUX MED Sp. z o.o.
2014-10-24 19:09 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2014-10-24 19:09 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2014-10-10 12:09 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2014-10-10 12:09 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2014-10-07 20:12 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta
2014-10-07 20:12 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta
2014-08-14 19:44 Raport za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 19:44 Raport za II kwartał 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm