pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: DOMLEK (DLK)

Pełna nazwa DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RYDLA 37 70-783 SZCZECIN
Telefon 91 464 50 36
Prezes Dariusz Piotrowski
Fax 91 464 54 99
WWW www.domlekarski.pl
E-mail domlekarski.kwroclawska@domlekarski.pl

Komunikaty spółki: DOMLEK (DLK)

2015-02-12 19:15 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-12 19:15 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-01-14 16:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-14 16:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-12 22:20 Zawarcie istotnej umowy
2015-01-12 22:20 Zawarcie istotnej umowy
2014-11-14 09:33 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 09:33 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-10-24 12:41 Zakup akcji przez Prezesa Zarządu
2014-10-24 12:41 Zakup akcji przez Prezesa Zarządu
2014-10-14 14:59 Realizacja programu nabywania akcji własnych
2014-10-14 14:59 Realizacja programu nabywania akcji własnych
2014-10-06 14:47 Informacja dot. skupu akcji własnych - zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Dom Lekarski S.A. granicy 25% średniego dziennego obrotu akcjami
2014-10-06 14:47 Informacja dot. skupu akcji własnych - zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Dom Lekarski S.A. granicy 25% średniego dziennego obrotu akcjami
2014-09-12 13:24 Zakup akcji przez Prezesa Zarządu
2014-09-12 13:24 Zakup akcji przez Prezesa Zarządu
2014-08-14 10:24 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 10:24 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-06-30 15:12 Uruchomienie przez Emitenta programu nabywania akcji własnych
2014-06-30 15:12 Uruchomienie przez Emitenta programu nabywania akcji własnych
2014-06-30 13:14 Utworzenie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego „iSynergia”
2014-06-30 13:14 Utworzenie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego „iSynergia”
2014-06-17 10:08 Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2014 r
2014-06-17 10:08 Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2014 r
2014-06-14 18:50 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.
2014-06-14 18:50 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.
2014-05-16 22:24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-05-16 22:24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-05-16 20:53 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej DOM LEKARSKI za rok obrotowy 2013
2014-05-16 20:53 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej DOM LEKARSKI za rok obrotowy 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm