pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FABRFORMY (FFO)

Pełna nazwa FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 72 61-144 POZNAŃ
Telefon 61 874 27 40
Prezes Ireneusz Sęk
Fax (61) 6682617
WWW www.fabryka-formy.pl
E-mail info@fabryka-formy.pl

Komunikaty spółki: FABRFORMY (FFO)

2015-03-10 10:37 Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu
2015-03-10 10:37 Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu
2015-03-06 17:29 Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Fabryka Formy S.A.
2015-03-06 17:29 Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Fabryka Formy S.A.
2015-02-16 14:49 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 14:49 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
2015-01-26 11:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-26 11:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-07 22:15 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2015 roku
2015-01-07 22:15 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2015 roku
2014-12-11 14:07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2014-12-11 14:07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2014-12-09 09:24 Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.12.2014 r.
2014-12-09 09:24 Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.12.2014 r.
2014-11-14 12:20 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 12:20 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-10 11:03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-11-10 11:03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-08-14 19:40 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 19:40 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-07-25 09:05 Informacja w przedmiocie memorandum inwestycyjnego oraz zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
2014-07-25 09:05 Informacja w przedmiocie memorandum inwestycyjnego oraz zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
2014-07-07 15:43 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-07-07 15:43 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-06-29 22:50 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2014 roku
2014-06-29 22:50 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2014 roku
2014-06-04 08:12 Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect'
2014-06-04 08:12 Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect'
2014-06-04 08:08 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-06-04 08:08 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm