pieniadz.pl

Podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

20-04-2015

Zarząd The Farm 51 Group S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent podpisał porozumienie o współpracy między Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej a The Farm 51 Group S.A. Porozumienie ma na celu opracowanie planów projektów z dziedziny biomedycyny i biomechatroniki oraz wymianę doświadczeń w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym dla autorskiej technologii Emitenta, „Reality 51”.

W ramach umowy strony zobowiązują się podjąć działania ukierunkowane na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (Oculus, Samsung Gear VR, jaskinia Cave 3D) do rozwoju już istniejących aplikacji pomagających w leczeniu i rehabilitacji osób ze schorzeniami ruchowymi oraz osób/dzieci dotkniętych autyzmem.

W ocenie Emitenta współpraca i wzajemne wsparcie może okazać się niezwykle istotne przede wszystkim dla rozwoju projektu „Reality 51” oraz dostarczy dodatkowych rozwiązań naukowo-badawczych dla działań firmy związanych z tworzeniem i implementacją aplikacji Virtual Reality (VR). Zdaniem Emitenta współpraca z tak prestiżowym wydziałem jak Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej to dodatkowa gwarancja rozwoju jakościowego produktów i usług Emitenta.

Współpraca między Emitentem a Wydziałem inżynierii Biomedycznej odbywać się będzie na wielu płaszczyznach. Pracownicy Emitenta zostaną włączeni w projekty badawcze Politechniki oraz zyskają możliwość uczestniczenia w pracach zespołów Wydziału Inżynierii Biomedycznej, a także w kołach tematycznych. Politechnika udostępni również zasoby Wydziału dla działań badawczo-rozwojowych na rzecz projektów prowadzonych przez The Farm 51 Group S.A. W założeniu Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i The Farm 51 Group S.A. wspólnie podejmą również działania w celu pozyskiwania środków finansowych (w tym granty NCBiR, NCN, fundusze unijne) na projekty badawcze. Emitent planuje także mocne wsparcie dla absolwentów Wydziału w postaci stażu, a w szczególnych wypadkach, również zatrudnienia stałego dla najzdolniejszych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm