pieniadz.pl

Spłata emisji obligacji serii F

21-04-2015

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym dokonany został terminowy wykup 18.200 (osiemnaście tysięcy dwieście) sztuk obligacji serii F Emitenta, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.820.000 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm