pieniadz.pl

Uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta

26-03-2015

Zarząd Spółki Finhouse S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze spółki Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50 do zbadania sprawozdania finansowego Finhouse S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. Spółka Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3436.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm