pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FONECO (FNE)

Komunikaty spółki: FONECO (FNE)

2013-12-16 15:20 POŁĄCZENIE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI
2013-12-16 15:20 POŁĄCZENIE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI
2013-12-13 17:28 Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki.
2013-12-13 17:28 Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki.
2013-12-12 17:27 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
2013-12-12 17:27 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
2013-11-29 17:16 Uchwały podjęte na NWZ FON Ecology S.A. w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-29 17:16 Uchwały podjęte na NWZ FON Ecology S.A. w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-29 17:13 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-29 17:13 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-14 17:34 Zamiar połączenia i opinia biegłego
2013-11-14 17:34 Zamiar połączenia i opinia biegłego
2013-11-14 07:26 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013-11-14 07:26 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013-10-31 17:24 Informacja o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2013 r.
2013-10-31 17:24 Informacja o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2013 r.
2013-10-25 18:09 ZAMIAR POŁĄCZENIA ORAZ OPINIA BIEGŁEGO
2013-10-25 18:09 ZAMIAR POŁĄCZENIA ORAZ OPINIA BIEGŁEGO
2013-09-18 17:23 Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2013-09-18 17:23 Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2013-09-17 17:20 Nabycie akcji Emitenta
2013-09-17 17:20 Nabycie akcji Emitenta
2013-09-12 22:28 Aneks do Planu połączenia
2013-08-30 17:24 POROZUMIENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA
2013-08-27 17:20 Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu.
2013-08-14 07:47 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
2013-07-09 17:33 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej FON ECOLOGY S.A. kolejnej kadencji
2013-06-27 18:15 Uchwały podjęte na ZWZ FON Ecology S.A.w dniu 26.06.2013r.
2013-06-25 17:31 Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości
2013-06-12 17:29 Korekta raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm