pieniadz.pl

Sprzedaż udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o.

20-03-2015

Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży 123.863 udziałów (81% udziałów i głosów) spółki Galvo Machining Sp. z o.o. (dawniej Altia Radom Sp. z o.o.). Wartość transakcji wyniosła 10 zł, co jest związane z wysokim, przeterminowanym zadłużeniem Galvo Machining Sp. z o.o. oraz jej trudną sytuacją finansową. Obecnie Galvo Machining Sp. z o.o. przechodzi proces restrukturyzacji zadłużenia. Po przeprowadzeniu transakcji Galvo S.A. posiada 29.054 udziały (19% w kapitale zakładowym i w głosach) w Galvo Machining Sp. z o.o. Do dnia 16 marca 2016 r. Galvo S.A. będzie przysługiwało prawo odkupu udziałów za cenę równą cenie sprzedaży z 19 marca 2015 r.

Galvo Machining Sp. z o.o. zajmuje się obróbką i produkcją detali dla przemysłu motoryzacyjnego, posiada park maszynowy składający się z 70 obrabiarek wielowrzecionowych oraz CNC (cyfrowo-numerycznych), w tym 2 linie pracujące dla Bosch.

Wartość bilansowa udziałów Galvo Machining Sp. z o.o. posiadanych przez Galvo S.A. wynosiła 4,22 zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm