pieniadz.pl

Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej

31-03-2015

Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. Spółka podpisała umowę o podwyższeniu linii kredytowej w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział w Warszawie) do kwoty 1 500 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 30 września 2015 roku.

Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone na m.in. poprawę płynności oraz na inne projekty realizowane przez Spółkę.

Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco.

Spółka z tytułu udzielenia kredytu, może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 30 września 2015 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, iż wartość umowy kredytu w rachunku bieżącym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm