pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GWARANT (GWR)

Pełna nazwa GWARANT AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. J.CYGANA 2 45-131 OPOLE
Telefon (077) 443-23-00
Prezes Edward Kuczer
Fax (077) 442-82-88
WWW www.gwarant.pl
E-mail gwarant@gwarant.pl

Komunikaty spółki: GWARANT (GWR)

2015-03-06 09:51 Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
2015-02-16 08:24 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
2015-01-29 16:19 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-29 16:19 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-01 14:20 Informacja o wystąpieniu ze spółki osobowej
2014-12-01 14:20 Informacja o wystąpieniu ze spółki osobowej
2014-11-14 11:18 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 11:18 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-10-06 13:02 Informacja o przystąpieniu do spółki osobowej
2014-10-06 13:02 Informacja o przystąpieniu do spółki osobowej
2014-08-29 10:14 Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2013
2014-08-29 10:14 Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2013
2014-08-14 09:48 Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 09:48 Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
2014-06-26 15:54 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2014-06-26 15:54 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2014-06-26 15:07 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2014.
2014-06-26 15:07 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2014.
2014-05-30 12:44 Raport roczny za 2013 rok
2014-05-30 12:44 Raport roczny za 2013 rok
2014-05-30 12:13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-05-30 12:13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-05-14 09:33 Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
2014-05-14 09:33 Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
2014-04-24 16:13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-04-24 16:13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-04-24 09:59 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.04.2014 roku
2014-04-24 09:59 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.04.2014 roku
2014-03-28 11:59 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-03-28 11:59 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm