pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IDH (IDH)

Komunikaty spółki: IDH (IDH)

2015-02-16 15:59 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-16 15:59 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-28 10:01 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-28 10:01 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2014-11-14 12:44 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 12:44 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-08-14 14:47 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 14:47 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-07-10 12:23 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki IDH
2014-07-10 12:23 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki IDH
2014-07-08 12:58 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki IDH
2014-07-08 12:58 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki IDH
2014-06-30 17:06 Podpisanie umowy z nowym animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
2014-06-30 17:06 Podpisanie umowy z nowym animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
2014-06-30 16:35 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 r.
2014-06-30 16:35 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 r.
2014-06-05 00:24 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IDH S.A za rok 2013 - Korekta
2014-06-05 00:24 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IDH S.A za rok 2013 - Korekta
2014-06-05 00:21 Roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe IDH S.A za rok 2013 - Korekta
2014-06-05 00:21 Roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe IDH S.A za rok 2013 - Korekta
2014-06-04 23:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A.
2014-06-04 23:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A.
2014-06-04 23:23 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IDH S.A za rok 2013
2014-06-04 23:23 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IDH S.A za rok 2013
2014-06-04 23:20 Roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe IDH S.A za rok 2013
2014-06-04 23:20 Roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe IDH S.A za rok 2013
2014-06-02 10:37 Wybór biegłego rewidenta
2014-06-02 10:37 Wybór biegłego rewidenta
2014-05-15 14:09 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-15 14:09 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm