pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IZOBLOK (IZB)

Pełna nazwa IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NARUTOWICZA 15 41-503 CHORZÓW
Telefon (32) 348-42-25
Prezes Przemysław Skrzydlak
Fax (32) 348-42-30
WWW www.izo-blok.pl
E-mail izo-blok@izo-blok.pl

Komunikaty spółki: IZOBLOK (IZB)

2015-04-22 13:58 IZO-BLOK S.A. – Uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji zwykłych serii B i C
2015-04-22 13:58 IZO-BLOK S.A. – Uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji zwykłych serii B i C
2015-04-16 15:47 IZO-BLOK S.A. publikuje prospekt emisyjny
2015-04-16 15:47 IZO-BLOK S.A. publikuje prospekt emisyjny
2015-04-14 15:36 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki IZO-BLOK S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
2015-04-14 15:36 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki IZO-BLOK S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
2015-03-25 09:11 PRZEKROCZENIE PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2015-03-25 09:11 PRZEKROCZENIE PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2015-03-12 10:46 Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015
2015-03-12 10:46 Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-12-12 10:55 Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-12-12 10:55 Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-09-25 16:33 ZŁOŻENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO DO KNF IZO-BLOK S.A.
2014-09-25 16:33 ZŁOŻENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO DO KNF IZO-BLOK S.A.
2014-09-12 13:57 Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-09-12 13:57 Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-09-05 11:33 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-09-05 11:33 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-09-01 15:44 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-09-01 15:44 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-06 12:02 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-06 12:02 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-05 12:18 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-05 12:18 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-01 14:54 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-08-01 14:54 ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
2014-07-31 12:03 Powołanie Prezesa Zarządu na okres kadencji 3 lata
2014-07-31 12:03 Powołanie Prezesa Zarządu na okres kadencji 3 lata
2014-07-31 12:01 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZO-BLOK S.A. w dniu 30.07.2014 rok.
2014-07-31 12:01 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZO-BLOK S.A. w dniu 30.07.2014 rok.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm