pieniadz.pl

Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta

19-03-2015

Zarząd spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, że w dniu 19.03.2015r. wpłynęło do spółki zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztofa Dolnego, ul. Jana III Sobieskiego 19, 38-200 Jasło o wszczęciu egzekucji przeciwko Emitentowi jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 30-10-2014r, sygn. akt BTE nr 1715/2014 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 29.12.2014r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 11.12.2014, sygn. akt V GCo 245/14 i obejmuje następujące należności:

należność główna 820 154,68 zł

odsetki do 16.03.2015r. w wysokości 93 348,27 zł

w przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 17-03-2015r. w wysokości 224,68 zł dziennie.

opłata egzekucyjna 95 757,90 zł

wydatki gotówkowe 29,28 zł

Do powyższego zawiadomienia dołączone zostało również zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat.

Ponadto Zarząd informuje, że wydzieloną część przedsiębiorstwa jako Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. sprzedał inwestorowi za kwotę 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) co w całości pokrywa zobowiązanie wobec Banku PKO BP S.A.

Zarząd wystąpił również z pismem do Banku PKO BP S.A. o podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm