pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MAKORA (MRA)

Pełna nazwa MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 92 38-400 KROSNO
Telefon (13) 432 48 81
Prezes Bogdan Kasprzyk
Fax (13) 436 88 55
WWW www.makora.com
E-mail makora@makora.com

Komunikaty spółki: MAKORA (MRA)

2015-03-19 18:05 Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta
2015-03-19 18:05 Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta
2015-02-17 13:29 Wznowienie obrad NWZA oraz treść podjętych uchwał.
2015-02-17 13:29 Wznowienie obrad NWZA oraz treść podjętych uchwał.
2015-02-13 08:23 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-13 08:23 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-03 14:47 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 3 luty 2015 r.
2015-02-03 14:47 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 3 luty 2015 r.
2015-01-12 11:15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-12 11:15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2014-12-16 15:14 Zawiadomienie o bankowym tytule egzekucyjnym wobec Emitenta
2014-12-16 15:14 Zawiadomienie o bankowym tytule egzekucyjnym wobec Emitenta
2014-12-12 16:17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2015 r. wraz z projektami uchwał.
2014-12-12 16:17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2015 r. wraz z projektami uchwał.
2014-11-19 13:26 Zaprzestanie publikacji raportów skonsolidowanych Emitenta
2014-11-19 13:26 Zaprzestanie publikacji raportów skonsolidowanych Emitenta
2014-11-19 13:09 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
2014-11-19 13:09 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
2014-11-14 08:28 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
2014-11-14 08:28 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
2014-10-10 10:38 Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
2014-10-10 10:38 Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
2014-10-02 14:27 Uchwała Zarządu Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie scalenia akcji Makory Krośnieńskiej Huty Szkła S.A
2014-10-02 14:27 Uchwała Zarządu Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie scalenia akcji Makory Krośnieńskiej Huty Szkła S.A
2014-09-25 09:45 Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o scalenie akcji Emitenta
2014-09-25 09:45 Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o scalenie akcji Emitenta
2014-09-25 08:15 Zarząd Emitenta informuje iż powziął informację i przekazuje do wiadomości treść Uchwały Nr 1054/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2014 r.
2014-09-25 08:15 Zarząd Emitenta informuje iż powziął informację i przekazuje do wiadomości treść Uchwały Nr 1054/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2014 r.
2014-09-22 11:01 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalenia akcji oraz wniosek o zawieszenie obrotu akcjami MAKORA KHS S.A.
2014-09-22 11:01 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalenia akcji oraz wniosek o zawieszenie obrotu akcjami MAKORA KHS S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm