pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MODE (MOE)

Komunikaty spółki: MODE (MOE)

2015-03-10 18:09 Zmiany w Zarządzie MODE SA
2015-03-10 18:09 Zmiany w Zarządzie MODE SA
2015-02-24 20:48 MODE SA - Korekta raportu za IV kwartał 2014
2015-02-24 20:48 MODE SA - Korekta raportu za IV kwartał 2014
2015-02-13 12:46 MODE SA - Raport za IV kwartał 2014
2015-02-13 12:46 MODE SA - Raport za IV kwartał 2014
2015-01-08 18:33 Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana)
2015-01-08 18:33 Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana)
2015-01-08 18:06 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-08 18:06 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2014-11-14 16:29 MODE SA - Raport za III kwartał 2014
2014-11-14 16:29 MODE SA - Raport za III kwartał 2014
2014-11-12 19:30 Zmiana w składzie zarządu MODE S.A. – uzupełnienie
2014-11-12 19:30 Zmiana w składzie zarządu MODE S.A. – uzupełnienie
2014-11-12 19:22 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2014-11-12 19:22 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2014-10-30 11:51 Zmiana w składzie Zarządu MODE SA.
2014-10-30 11:51 Zmiana w składzie Zarządu MODE SA.
2014-10-06 17:04 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% liczby głosów na WZA
2014-10-06 17:04 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% liczby głosów na WZA
2014-10-06 17:00 Zawiadomienie o transakcjach akcjami MODE S.A. dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej
2014-10-06 17:00 Zawiadomienie o transakcjach akcjami MODE S.A. dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej
2014-08-14 14:00 Raport kwartalny Q2 2014
2014-08-14 14:00 Raport kwartalny Q2 2014
2014-07-08 16:12 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
2014-07-08 16:12 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 08:18 Podpisanie umowy na dofinansowanie działań spółki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2014-06-27 08:18 Podpisanie umowy na dofinansowanie działań spółki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2014-06-25 15:51 MODE S.A. Korekta raportu EBI nr 5/2014
2014-06-25 15:51 MODE S.A. Korekta raportu EBI nr 5/2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm