pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MONTUHOLD (MTH)

Pełna nazwa MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BONIFRATERSKA 17 00-203 WARSZAWA
Telefon (022) 614 59 75
Prezes Piotr Łysiak
Fax (022) 614 26 22
WWW www.montu.pl
E-mail biuro@montu.pl

Komunikaty spółki: MONTUHOLD (MTH)

2013-04-17 14:54 AFORTI HOLDING SA - Rejestracja zmiany w KRS - zmiana adresu siedziby Spółki
2013-04-15 19:09 AFORTI HOLDING SA informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
2013-04-15 19:05 AFORTI HOLDING SA uzupełnienie raportu nr 16/2013
2013-04-06 20:51 AFORTI HOLDING SA - zmiana nazw skróconych emitenta
2013-04-02 14:14 Aktualizacja danych teleadresowych Aforti Holding S.A.
2013-03-27 17:35 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2013-03-22 10:56 Rozszerzenie strategii działania Grupy Kapitałowej
2013-03-20 20:21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd
2013-03-20 18:57 Rejestracja zmiany w KRS - nowa firma Spółki oraz zmiana adresu siedziby Spółki
2013-03-12 16:47 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
2013-03-12 16:45 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
2013-03-02 00:53 Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
2013-02-14 23:16 Raport okresowy za IV kwartał 2012r. - jednostkowy i skonsolidowany
2013-01-28 07:08 Nabycie aktywów istotnej wartości
2013-01-28 07:03 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku - korekta raportu bieżącego nr 3/2013
2013-01-28 06:54 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2013-01-28 06:52 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25.01.2013 roku o godz. 13.00
2013-01-28 06:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2013-01-28 06:48 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25.01.2013 roku o godz. 12.00
2013-01-04 21:28 Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2013
2013-01-04 21:25 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-04 21:23 Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A.
2013-01-04 21:20 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2012-12-29 22:49 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-12-29 22:15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-11-29 23:17 Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A.
2012-11-29 23:13 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2012-11-20 12:26 Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A.
2012-11-20 11:56 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2012-11-14 23:46 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku - jednostkowy i skonsolidowany

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm