pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NOVIAN (NVN)

Pełna nazwa NOVIAN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 2/4 50-073 WROCŁAW
Telefon (71) 344-16-24; 343-60-13; (22) 653 95 17
Prezes Jacek Jabłoński
Fax (71) 79-11-556; (22) 653 92 15
WWW www.novian.pl
E-mail novian@novian.pl

Komunikaty spółki: NOVIAN (NVN)

2015-02-27 09:27 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji
2015-02-27 09:27 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji
2015-02-27 08:40 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z ich scaleniem
2015-02-27 08:40 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z ich scaleniem
2015-02-26 17:14 Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w Dniu Referencyjnym
2015-02-26 17:14 Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w Dniu Referencyjnym
2015-02-25 13:37 Zmiana nazwy skróconej Spółki
2015-02-25 13:37 Zmiana nazwy skróconej Spółki
2015-02-16 13:30 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-16 13:30 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-05 13:18 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
2015-02-05 13:18 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
2015-01-19 19:39 Harmonogram terminów przekazania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-19 19:39 Harmonogram terminów przekazania raportów okresowych w 2015 roku
2014-11-14 14:56 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 14:56 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-11-11 12:27 Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
2014-11-11 12:27 Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
2014-11-08 15:08 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.
2014-11-08 15:08 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.
2014-11-07 23:02 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN S>A> z 06.11.2014 r.
2014-11-07 23:02 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN S>A> z 06.11.2014 r.
2014-10-06 10:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVIAN S.A. na dzień 06 listopada 2014 r.
2014-10-06 10:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVIAN S.A. na dzień 06 listopada 2014 r.
2014-08-14 15:05 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 15:05 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-07-29 18:26 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-07-29 18:26 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-07-19 11:39 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-07-19 11:39 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm