pieniadz.pl

Rejestracja zmian w Statucie

19-02-2015

Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku, informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie rejestracji zmiany siedziby i adresu Spółki wynikającej z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2014 roku. Zgodnie z treścią powyższej uchwały i postanowienia Sądu zmianie uległ § 3 statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie § 3 statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest miasto Świętochłowice” zastąpiono nowym brzmieniem „Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa”. W związku z powyższym zmianie uległ również adres Spółki. Nowy adres Spółki to ulica Hoża 51, 00-681 Warszawa.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,5497 +0,04%  +0,20gr
  • USD dolar 3,9083 +0,17%  +0,67gr
  • GBP funt 5,0121 +0,64%  +3,19gr
  • CHF frank 4,2160 +0,15%  +0,65gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm