pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PARTNER (PRN)

Komunikaty spółki: PARTNER (PRN)

2015-02-19 20:24 Rejestracja zmian w Statucie
2015-02-19 20:24 Rejestracja zmian w Statucie
2015-02-19 20:20 Korekta raportu kwartalnego spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku (Raport nr 2/2015 i 3/2015)
2015-02-19 20:20 Korekta raportu kwartalnego spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku (Raport nr 2/2015 i 3/2015)
2015-02-17 19:54 Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-17 19:54 Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-12 18:37 Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-12 18:37 Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-01-26 20:12 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-26 20:12 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-19 21:34 Sprostowanie raportu bieżącego nr 20/2014
2014-12-19 21:34 Sprostowanie raportu bieżącego nr 20/2014
2014-12-18 18:40 Zmiany w składzie organów Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.
2014-12-18 18:40 Zmiany w składzie organów Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.
2014-12-18 18:35 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych
2014-12-18 18:35 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych
2014-12-18 18:33 Nabycie nieruchomości
2014-12-18 18:33 Nabycie nieruchomości
2014-12-18 18:30 Zbycie udziałów
2014-12-18 18:30 Zbycie udziałów
2014-12-18 18:25 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.
2014-12-18 18:25 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.
2014-12-09 19:56 Istotna informacja
2014-12-09 19:56 Istotna informacja
2014-11-25 22:30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-25 22:30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-21 21:27 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości SA
2014-11-21 21:27 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości SA
2014-11-14 20:00 Raport za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 20:00 Raport za III kwartał 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm