pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: RUCHCHORZ (RCW)

Pełna nazwa RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CICHA 6 41-506 CHORZÓW
Telefon (032) 241-75-54
Prezes Dariusz Smagorowicz
Fax (032) 346-35-35
WWW www.ruchchorzow.com.pl
E-mail ruch@ruchchorzow.com.pl

Komunikaty spółki: RUCHCHORZ (RCW)

2015-03-31 14:42 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-03-31 14:42 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-02-12 21:30 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (II Q roku obrotowego 2014/2015)
2015-02-12 21:30 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (II Q roku obrotowego 2014/2015)
2015-01-28 17:17 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-28 17:17 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-27 22:14 Zmiany w Radzie Nadzorczej "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-01-27 22:14 Zmiany w Radzie Nadzorczej "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-01-26 17:29 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-01-26 17:29 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2015-01-08 20:32 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P
2015-01-08 20:32 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P
2014-12-30 22:07 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2014-12-30 22:07 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2014-12-23 16:39 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2014-12-23 16:39 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2014-12-04 20:14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-12-04 20:14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-12-03 21:20 Raport roczny Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.
2014-12-03 21:20 Raport roczny Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.
2014-11-14 22:12 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku (I Q roku obrotowego 2014/2015)
2014-11-14 22:12 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku (I Q roku obrotowego 2014/2015)
2014-11-07 16:45 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
2014-11-07 16:45 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
2014-11-04 17:11 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2014-11-04 17:11 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2014-09-30 15:42 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "Ruchu" Chorzów S.A.
2014-09-30 15:42 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "Ruchu" Chorzów S.A.
2014-09-15 18:55 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
2014-09-15 18:55 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm