pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: SMSKREDYT (SMS)

Pełna nazwa SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIDNICKA 13 50-066 WROCŁAW
Telefon (71) 341 80 99
Fax (71) 344 00 65
WWW www.smsholding.pl
E-mail smsholding@smskredyt.pl

Komunikaty spółki: SMSKREDYT (SMS)

2015-04-21 13:56 Istotna umowa dotycząca przeniesienia akcji spółki zależnej na rzecz Emitenta
2015-04-21 13:56 Istotna umowa dotycząca przeniesienia akcji spółki zależnej na rzecz Emitenta
2015-04-20 13:02 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-20 13:02 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-13 17:26 Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-04-13 17:26 Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-04-13 13:39 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-13 13:39 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-07 14:32 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-07 14:32 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-03-31 13:13 Rejestracja obniżenia kapitału w spółce zależnej
2015-03-31 13:13 Rejestracja obniżenia kapitału w spółce zależnej
2015-03-31 13:09 Wypłata odsetek oraz wykup obligacji
2015-03-31 13:09 Wypłata odsetek oraz wykup obligacji
2015-03-30 17:18 Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-03-30 17:18 Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-03-27 22:11 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
2015-03-27 22:11 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 21:29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-03-24 21:29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-03-18 10:16 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w komunikacie bieżącym nr 22/2015
2015-03-18 10:16 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w komunikacie bieżącym nr 22/2015
2015-02-27 17:01 Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału w spółce zależnej
2015-02-27 17:01 Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału w spółce zależnej
2015-02-17 15:58 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-02-17 15:58 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-02-16 22:04 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-16 22:04 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-11 17:12 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2015-02-11 17:12 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm