pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: SMT (SMT)

Pełna nazwa SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 13 50-048 WROCŁAW
Telefon (071) 769-59-00
Prezes Sebastian Łękawa
Fax (071) 344-17-81
WWW www.smtsoftware.com
E-mail biuro@smtsoftware.com

Komunikaty spółki: SMT (SMT)

2013-03-06 15:27 Zmiana identyfikatora i nazwy skróconej SMT Software S.A.
2013-02-26 19:30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMT Software S.A. na dzień 27 marca 2013 r. oraz projekty uchwał
2013-02-26 19:19 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2013-02-25 20:54 Zawiadomienie od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie posiadanego pakietu akcji.
2013-02-22 18:41 Uchwała Zarządu ws. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.
2013-02-18 12:28 : Umowa z Ministerstwem Finansów
2013-02-14 18:43 Raport miesięczny za styczeń 2013 r.
2013-02-12 19:26 Korekta raportu skonsolidowanego kwartalnego za IV kw. 2012 r.
2013-02-08 18:05 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012
2013-02-06 15:58 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2012 r.
2013-02-06 12:35 Umowa spółki zależnej iAlbatros SAS z francuską firmą Globeotravel
2013-02-01 18:26 Informacja o wygranym przetargu
2013-01-25 16:51 Zamiar przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną
2013-01-16 16:02 Umowa z LeasePlan Fleet Management
2013-01-15 17:32 Informacja o wymianie akcji SMT Software S.A.
2013-01-14 09:51 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2013-01-14 09:48 Raport miesięczny za grudzień 2012 r.
2012-12-14 16:20 Informacja o korekcie parytetu wymiany akcji SMT Software na akcje Grupa ADV
2012-12-14 15:09 Raport miesięczny za listopad 2012 r.
2012-11-30 19:21 Rezygnacja Członka Zarządu
2012-11-24 09:16 Informacja o wygranym przetargu w Ministerstwie Finansów
2012-11-20 19:37 Stanowisko Zarządu SMT Software S.A. w sprawie parytetu wymiany akcji SMT Software S.A. na akcje Grupa ADV S.A.
2012-11-14 17:03 Raport miesięczny za październik 2012 r.
2012-11-07 17:35 Prognoza wyników finansowych SMT Software S.A. na rok 2012 i 2013
2012-11-07 07:42 Raport kwartalny za III kwartał 2012
2012-11-06 21:26 List otwarty do akcjonariuszy Grupy ADV SA oraz spółek zależnych SMT Software SA oraz Codemedia SA
2012-10-30 17:18 Przyznanie dofinansowania na utworzenia centrum badawczo - rozwojowego w Białymstoku
2012-10-30 17:17 Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu platformy integracji narzędzi inżynieryjno-badawczych
2012-10-25 17:31 Przyznanie dofinansowania na system do informatyzacji współpracy w zakresie usług związanych z monitoringiem
2012-10-24 14:54 Przyznanie dofinansowania na projekt platformy integracji narzędzi inżynieryjno - badawczych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm