pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: SOBET (SOB)

Pełna nazwa SOBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAROBRZESKA 67 49-305 BRZEG
Telefon (077) 44-43-480; 44-44-905
Prezes Piotr Czajkowski
Fax (077) 44-43-490
WWW www.sobet.pl
E-mail info@sobet.pl

Komunikaty spółki: SOBET (SOB)

2013-05-29 09:08 Raport roczny za 2012 r.
2013-05-13 11:27 Raport okresowy za I kwartał 2013 r. /13/2013
2013-02-27 14:14 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
2013-02-14 14:16 Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki
2013-02-14 14:14 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku
2013-02-07 18:52 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2013
2013-02-07 16:40 Wypowiedzenie umowy dotyczącej robót budowlanych
2013-01-30 15:32 Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki obejmującą likwidację jej majątku
2013-01-30 11:25 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-25 19:59 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu
2013-01-24 14:38 Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
2013-01-18 13:46 Wypowiedzenie umów dotyczących robót budowlanych
2013-01-09 10:21 Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu
2013-01-03 18:46 Wypowiedzenie umowy dotyczącej robót budowlanych
2012-12-21 17:44 Informacje przekazane drogą elektroniczną w sprawie złożenia wniosków o upadłość Emitenta
2012-12-21 17:42 Wypowiedzenie umowy dotyczącej robót budowlanych
2012-12-21 16:04 Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta
2012-12-18 14:33 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.12.2012 r.
2012-12-18 14:27 Złożenie przez Skarb Państwa - Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu wniosku o upadłość Emitenta
2012-12-14 13:45 Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta
2012-11-28 16:51 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F
2012-11-19 17:45 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.12.2012 r.
2012-11-14 18:28 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.
2012-10-26 10:23 Powołanie prokurenta Spółki w osobie Pana Józefa Jędrucha
2012-10-25 18:29 Uchwała podjęta na NWZ 25.10.2012 r. oraz odstąpienie od podjęcia pozostałych uchwał
2012-10-24 07:44 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez podwykonawcę
2012-10-17 19:57 Rezygnacja członka Zarządu
2012-10-04 20:46 Rejestracja w KDPW akcji serii F
2012-10-01 19:56 Powołanie dotychczasowych członków Zarządu na następną nową wspólną kadencję
2012-09-20 20:53 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.10.2012 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm