pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2012

10-01-2013

Zarząd STOCKinfo S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Talar Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56, 00-695 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 539.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm