pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: STOCKINFO (STC)

Komunikaty spółki: STOCKINFO (STC)

2013-01-28 13:39 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-17 09:46 Zmiana adresu strony internetowej
2013-01-16 15:00 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
2013-01-10 16:59 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2012
2012-12-31 17:09 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez STOCKinfo S.A.
2012-12-27 16:27 Podsumowanie subskrypcji akcji serii G
2012-12-17 17:34 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-11-27 14:37 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-11-23 12:19 Zmiana adresu Siedziby Spółki
2012-11-23 12:18 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2012-11-20 13:10 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji Spółki
2012-11-19 08:57 uzupełnienie raportu nr 30/2012 "Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2012 roku
2012-11-17 20:58 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2012-11-17 20:57 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada roku
2012-11-14 22:56 STOCKINFO SA Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-08 09:58 Zmiana udziału w głosach w spółce
2012-10-12 22:52 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
2012-10-10 15:22 KOREKTA raportu nr 24/2012 - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
2012-10-10 15:20 KOREKTA raportu nr 23/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-10-09 13:24 Informacja dot. zamierzonych zmian Statutu Spółki
2012-10-09 13:22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2012 r. wraz z projektami uchwał
2012-09-14 20:56 Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F
2012-09-01 12:18 Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF Group Sp. z o.o. oraz umowy objęcia akcji serii F
2012-08-14 18:14 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-08-02 10:50 Zmiany w składzie rady nadzorczej
2012-08-02 10:49 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 sierpnia 2012 roku
2012-07-06 14:17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 sierpnia 2012 r. wraz z projektami uchwał
2012-07-06 11:25 Podpisanie listu intencyjnego
2012-07-02 09:08 zmiany w składzie rady nadzorczej
2012-07-02 09:02 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm