pieniadz.pl

Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

21-04-2015

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 8 lok. 3A.

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, instrukcją do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i inne materiały, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tamex.com.pl w zakładce "Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia".

Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 1) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm