pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TAMEX (TOS)

Pełna nazwa TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 38 00-355 WARSZAWA
Telefon (22) 556 24 23
Prezes Konrad Bogusław Sobecki
Fax (22) 556 24 22
WWW www.tamex.com.pl
E-mail biuro@tamex.com.pl

Komunikaty spółki: TAMEX (TOS)

2015-04-21 14:52 Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
2015-04-21 14:52 Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
2015-04-21 14:46 Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex
2015-04-21 14:46 Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex
2015-04-21 14:42 Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku.
2015-04-21 14:42 Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku.
2015-03-31 13:09 Raport okresowy nr 11/2015 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny TAMEX Obiekty Sportowe S.A., za rok obrotowy 2014
2015-03-31 13:09 Raport okresowy nr 11/2015 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny TAMEX Obiekty Sportowe S.A., za rok obrotowy 2014
2015-03-24 16:51 Raport bieżący nr 10/2015 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
2015-03-24 16:51 Raport bieżący nr 10/2015 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
2015-03-23 13:54 Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
2015-03-23 13:54 Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
2015-03-12 15:07 Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2015-03-12 15:07 Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2015-02-16 14:38 Raport okresowy 7/2015 – Korekta do raportu okresowego nr 6/2015 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 14:38 Raport okresowy 7/2015 – Korekta do raportu okresowego nr 6/2015 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 13:51 Raport okresowy 6/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-16 13:51 Raport okresowy 6/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
2015-02-03 11:26 Raport bieżący nr 5/2015 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2015-02-03 11:26 Raport bieżący nr 5/2015 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2015-02-02 14:14 Raport bieżący nr 4/2015 - Zawarcie istotnej umowy
2015-02-02 14:14 Raport bieżący nr 4/2015 - Zawarcie istotnej umowy
2015-01-30 09:37 Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki
2015-01-30 09:37 Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki
2015-01-26 13:07 Raport bieżący nr 2/2015 - Zawarcie istotnej umowy
2015-01-26 13:07 Raport bieżący nr 2/2015 - Zawarcie istotnej umowy
2015-01-22 15:28 Wybór oferty Tamex na przebudowę stadionu lekkoatletycznego
2015-01-22 15:28 Wybór oferty Tamex na przebudowę stadionu lekkoatletycznego
2014-12-23 14:12 Raport bieżący nr 41/2014 - Zmiany w zarządzie spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A.
2014-12-23 13:05 Raport bieżący nr 40/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm