pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: URLOPYPL (URL)

Pełna nazwa URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADLEWSKIEGO 18C 09-402 PŁOCK
Telefon (024) 366-06-26
Prezes Agnieszka Gujgo
Fax (024) 366-35-35
WWW www.urlopy.pl
E-mail biuro@urlopy.pl

Komunikaty spółki: URLOPYPL (URL)

2013-12-16 17:03 POŁĄCZENIE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI
2013-12-16 17:03 POŁĄCZENIE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI
2013-12-13 17:48 Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki
2013-12-13 17:48 Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki
2013-12-12 17:41 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
2013-12-12 17:41 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
2013-11-29 19:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-29 19:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.
2013-11-29 19:21 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 29.11.2013r.
2013-11-29 19:21 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 29.11.2013r.
2013-11-21 17:34 Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej
2013-11-21 17:34 Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej
2013-11-14 17:58 ZAMIAR POŁĄCZENIA ORAZ OPINIA BIEGŁEGO
2013-11-14 17:58 ZAMIAR POŁĄCZENIA ORAZ OPINIA BIEGŁEGO
2013-11-13 17:49 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013-11-13 17:49 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013-10-31 17:51 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl S.A. wraz z projektami uchwał.
2013-10-31 17:51 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl S.A. wraz z projektami uchwał.
2013-10-25 17:11 Zamiar połączenia oraz opinia biegłego
2013-10-25 17:11 Zamiar połączenia oraz opinia biegłego
2013-10-14 17:45 Podjęcie uchwały podwyższającej kapitał zakładowy w spółce zależnej Urlopy.pl Sp. z o.o.
2013-10-14 17:45 Podjęcie uchwały podwyższającej kapitał zakładowy w spółce zależnej Urlopy.pl Sp. z o.o.
2013-09-19 17:51 Utworzenie spółki zależnej Urlopy.pl Sp. z o.o.
2013-09-19 17:51 Utworzenie spółki zależnej Urlopy.pl Sp. z o.o.
2013-09-12 17:14 Podpisanie aneksu do planu połączenia
2013-08-30 17:14 Porozumienie w sprawie połączenia.
2013-08-13 17:49 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
2013-07-03 09:27 Podpisanie umowy ramowej na świadczenie usług z Alior Bankiem Spółka Akcyjna
2013-07-02 09:51 Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Radomiu
2013-06-27 18:58 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm