pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: WAKEPARK (WPK)

Komunikaty spółki: WAKEPARK (WPK)

2015-02-13 14:49 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 14:49 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
2015-01-29 14:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-29 14:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-31 09:22 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-12-31 09:22 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-11-21 13:40 Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Wakepark S.A.
2014-11-21 13:40 Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Wakepark S.A.
2014-11-14 19:17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wakepark S.A. - incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2014-11-14 19:17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wakepark S.A. - incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2014-11-14 17:36 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 17:36 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku
2014-11-10 12:55 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WakePark S.A. w dniu 10.11.2014 r.
2014-11-10 12:55 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WakePark S.A. w dniu 10.11.2014 r.
2014-10-15 14:48 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2014 roku
2014-10-15 14:48 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2014 roku
2014-10-02 11:17 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu
2014-10-02 11:17 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu
2014-08-14 16:06 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 16:06 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2014 roku
2014-08-07 15:38 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-08-07 15:38 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-07-30 18:09 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F
2014-07-30 18:09 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F
2014-07-01 16:19 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WakePark S.A. w dniu 29.06.2013 r.
2014-07-01 16:19 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WakePark S.A. w dniu 29.06.2013 r.
2014-06-12 21:54 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
2014-06-12 21:54 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
2014-06-11 12:28 Raport roczny WakePark S.A. za 2013 rok
2014-06-11 12:28 Raport roczny WakePark S.A. za 2013 rok

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm