pieniadz.pl

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.

30-01-2015

Zarząd Wealth Bay S.A. (''Emitent'') niniejszym informuje , iż w dniu wczorajszym tj. 29.01.2015r. została zawarta umowa pożyczki na mocy której Emitent otrzymał pożyczkę w wysokości 300.000 zł. na okres 12 miesięcy ,związaną ze zwiększaniem przez spółkę wolumenu obrotu drewnem konstrukcyjnym , którą Emitent będzie mógł spłacić za zgodą pożyczkodawcy poprzez emisję akcji własnych po cenie nominalnej .

Podstawa prawna:

& 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect''.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm