pieniadz.pl

Przedterminowe zamknięcie prywatnej subskrypcji obligacji serii B

11-04-2015

Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 09 kwietnia 2015 roku została przedterminowo zamknięta prywatna subskrypcja obligacji serii B i Zarząd w dniu 10 kwietnia dokonał ich przydziału. O planowanej emisji obligacji serii B Emitent informował raportem EBI nr. 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Zapisy złożone w dniu 09 kwietnia 2015 r. podlegały średniej redukcji 50%. Przedterminowe zamkniecie prywatnej emisji obligacji serii B zostało dokonane zgodnie z warunkami emisji w dniu, w którym zapisy przekroczyły wartość całej emisji, która wynosiła 1,2 mln zł. W wyniku emisji Spółka pozyskała 1 200 000,00 zł na finansowanie podpisanych kontraktów. Wykup obligacji nastąpi 18 marca 2016 r. lub w dowolnym terminie po dniu 31 lipca 2015 r. Emitent może również po dniu 31.07.2015 dokonywać obniżenia wartości nominalnej obligacji poprzez częściową jej spłatę. O przedterminowym wykupie lub obniżeniu wartości nominalnej obligacji Spółka będzie informować w raportach EBI. Obligacje nie będą notowane na Catalyst.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm