pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: XSYSTEM (XSM)

Pełna nazwa XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JULIANOWSKA 54B 91-473 ŁÓDŹ
Telefon (42) 230 20 30
Prezes Adrian Weremiuk
Fax (42) 637 37 14
WWW www.xsystem.pl
E-mail xsystem@xsystem.pl

Komunikaty spółki: XSYSTEM (XSM)

2015-04-11 14:07 Przedterminowe zamknięcie prywatnej subskrypcji obligacji serii B
2015-04-11 14:07 Przedterminowe zamknięcie prywatnej subskrypcji obligacji serii B
2015-03-18 18:08 Podpisanie istotnej umowy
2015-03-12 15:09 Uchwała Zarządu o emisji obligacji
2015-03-12 15:09 Uchwała Zarządu o emisji obligacji
2015-02-13 06:59 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. IV Kwartał 2014
2015-02-13 06:59 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. IV Kwartał 2014
2015-01-09 14:10 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
2015-01-09 14:10 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
2014-11-26 14:13 Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej
2014-11-26 14:13 Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej
2014-11-25 10:49 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2014-11-25 10:49 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2014-11-14 18:06 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. III Kwartał 2014
2014-11-14 18:06 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. III Kwartał 2014
2014-08-14 20:58 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. II Kwartał 2014
2014-08-14 20:58 Skonsolidowany Raport Okresowy XSystem S.A. II Kwartał 2014
2014-06-26 15:33 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
2014-06-26 15:33 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
2014-05-30 17:53 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.
2014-05-30 17:53 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.
2014-05-30 17:25 Raport roczny jednostkowy XSystem S.A i raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej XSystem S.A. za rok 2013
2014-05-30 17:25 Raport roczny jednostkowy XSystem S.A i raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej XSystem S.A. za rok 2013
2014-05-15 17:52 Skonsolidowany raport kwartalny XSystem S.A. za I kwartał 2014 rok
2014-05-15 17:52 Skonsolidowany raport kwartalny XSystem S.A. za I kwartał 2014 rok
2014-05-06 13:07 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2014-05-06 13:07 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2014-02-14 22:05 Raport kwartalny XSystem S.A. za IV kwartał 2013 rok
2014-02-14 22:05 Raport kwartalny XSystem S.A. za IV kwartał 2013 rok
2014-02-04 12:46 Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm