pieniadz.pl

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A.

21-07-2014

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 lipca 2014r. i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 sierpnia 2014 roku na godz. 10.00. Obrady będą kontynuowane w biurze Spółki, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm