pieniadz.pl

RB 71/2014 Temat: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, G i H Aforti Holding S.A. Zarząd Aforti Holding S.A. z si

25-07-2014

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu w dniu 24 lipca 2014 r. Uchwały Nr 666/14.

Na mocy Uchwały Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 7.181.465 (siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji serii E, 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji serii G i 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oraz nadać im kod PLMNTHL00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLMTHL00016, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w systemie z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji

w alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji

w tym systemie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm