pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: AZTEC (AZC)

Pełna nazwa AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BUŁGARSKA 63/65 60-320 POZNAŃ
Telefon (061) 86-76-084
Prezes Marek Ciulis
Fax (061) 86-73-444
WWW www.aztec-international.eu
E-mail aztec@aztec-international.eu

Komunikaty spółki: AZTEC (AZC)

2015-04-08 15:22 Projekty uchwał na ZWZ na dzień 8.05.2015r.
2015-04-08 15:22 Projekty uchwał na ZWZ na dzień 8.05.2015r.
2015-04-08 14:35 Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 8.05.2015.
2015-04-08 14:35 Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 8.05.2015.
2015-03-25 12:51 Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014
2015-03-25 12:51 Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014
2015-03-25 12:32 Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014
2015-03-25 12:32 Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014
2015-02-12 11:57 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-12 11:57 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-23 10:57 Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-23 10:57 Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2015 roku.
2014-11-13 11:49 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-13 11:49 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-09-19 14:56 Rejestracja spółki zależnej Bimecom S.A.
2014-09-19 14:56 Rejestracja spółki zależnej Bimecom S.A.
2014-08-08 12:42 Zawarcie istotnej umowy handlowej – kontynuacja współpracy
2014-08-08 12:42 Zawarcie istotnej umowy handlowej – kontynuacja współpracy
2014-08-07 11:01 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-07 11:01 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-07-31 13:50 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-07-31 13:50 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-07-30 08:28 Powołanie jednostki zależnej BIMECOM S.A.
2014-07-30 08:28 Powołanie jednostki zależnej BIMECOM S.A.
2014-05-15 12:25 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-15 12:25 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-09 17:40 Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja 2014r.
2014-05-09 17:40 Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja 2014r.
2014-05-09 17:23 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 08.05.2014r.
2014-05-09 17:23 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 08.05.2014r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm