pieniadz.pl

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

31-03-2015

Zarząd BGE SA w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od GMK Investment Ltd, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382) o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych GMK Investment Ltd. z siedzibą w Londynie posiadająca dotychczas łącznie 4.640.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii B Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach, stanowiących 46,627% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9.280.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 62,068% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki informuje, że poprzez zawarcie w dniu 23 marca 2015 r., poza obrotem zorganizowanym, czterech umów zbyła łącznie 4.640.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii B Spółki BGE S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,10 za jedną akcję, stanowiących 46,627% w kapitale zakładowym i uprawniających do 62,068% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po zawarciu niniejszych transakcji GMK Investment Ltd. nie posiada akcji BGE S.A. w upadłości układowej.

Akcji BGE S.A. w upadłości układowej nie posiada również żaden podmiot zależny od GMK Investment Ltd.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu”

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm