pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EKANCELAR (EKA)

Pełna nazwa E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN. JÓZEFA BEMA 2 50-265 WROCŁAW
Telefon (71) 327 28 00
Prezes Mariusz Pawłowski
Fax (71) 796 91 95
WWW www.e-kancelaria.com
E-mail kontakt@e-kancelaria.com

Komunikaty spółki: EKANCELAR (EKA)

2013-09-15 10:45 Uchwały GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B, C i D Spółki, a także wykluczenia ww. akcji z ASO na NewConnect
2013-09-14 21:40 Raport miesięczny za sierpień 2013
2013-09-12 10:01 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii O Spółki
2013-09-05 10:37 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii O spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-09-03 10:13 Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D Spółki
2013-08-28 13:06 Wypłata odsetek od obligacji serii L
2013-08-27 13:08 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-08-19 08:55 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii O spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-08-14 11:04 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-08-12 10:34 Raport miesięczny za lipiec 2013
2013-08-07 14:27 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii O1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-08-01 16:39 Zakup portfela wierzytelności o wartości ponad 8 500 000 złotych
2013-08-01 09:27 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii L2 Spółki
2013-08-01 09:24 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 Spółki
2013-07-30 14:47 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L1 i L2 w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
2013-07-26 09:54 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii L2 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-07-26 09:48 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii L1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-07-15 16:05 Raport miesięczny za czerwiec 2013
2013-07-11 11:47 Przedterminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii M
2013-07-05 16:47 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii L1 i L2 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-07-03 08:40 Utworzenie spółki zależnej świadczącej usługi komplementarne do core biznesu Emitenta
2013-06-28 11:09 Zakończenie emisji i przydział obligacji serii O
2013-06-28 10:20 Zakończenie emisji i przydział obligacji serii O1
2013-06-26 14:41 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku
2013-06-25 21:13 Rejestracja zmian w Statucie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
2013-06-25 21:01 Stanowisko Zarządu odnośnie opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
2013-06-14 10:19 Raport miesięczny za maj 2013
2013-06-01 18:49 Wykup obligacji serii J i K
2013-05-31 23:06 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku
2013-05-31 23:02 Raport roczny za rok obrotowy 2012

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm