pieniadz.pl

Rejestracja spółki CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu - podmiotu zależnego od FUTURIS S.A.

16-03-2015

Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że powziął informację, iż w dniu 10 marca 2015 roku sąd dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z raportem nr 3/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, w dniu 21 stycznia 2015 roku Spółka zawiązała spółkę CREDITIA S.A., w której objęła 560.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja za łączną cenę 560.000,00 zł.

Akcje posiadane przez FUTURIS S.A. stanowią 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CREDITIA S.A.

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu jest holdingiem prowadzącym działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

- CREDITIA Sp. z o. o. – spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek,

- AVALGREEN Sp. z o. o. sp. k. – instytucjonalny poręczyciel pożyczek,

- PRESTITIA Sp. z o. o. – spółka udzielająca pożyczek wieloratalnych,

- EXPANCIER Sp. z o. o. - edukacja oraz doradztwo finansowe.

Grupa Kapitałowa CREDITIA S.A. prowadzi działalność w 11 województwach poprzez własną sieć przedstawicieli, która obecnie liczy 19 koordynatorów regionalnych, ponad 300 doradców mobilnych, 2 windykatorów w spółce oraz windykatorów mobilnych w regionach.

Spółki zależne od CREDITIA S.A. wypracowały w 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1.450.979,34 zł oraz zysk netto 334.055,12 zł.

Od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku skonsolidowane przychody CREDITIA S.A. wyniosły 1.395.034,15 zł, a skonsolidowany zysk netto 445.233,11 zł. Plan na I kwartał 2015 roku zakłada osiągnięcie zysku netto w wysokości 685.000,00 zł.

W całym 2015 roku CREDITIA S.A. planuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 2.500.000,00 zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm