pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FUTURIS (FUT)

Pełna nazwa FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KONOPNICKIEJ 15B 51-141 WROCŁAW
Telefon (71) 326-54-03; (22) 402-06-22
Prezes Małgorzata Usakowska-Bilska
Fax (71) 326-54-04; (22) 402-06-22
WWW www.futuris.com.pl
E-mail futuris@futuris.com.pl

Komunikaty spółki: FUTURIS (FUT)

2015-04-08 12:35 Rejestracja zmian Statutu FUTURIS S.A.
2015-04-08 12:35 Rejestracja zmian Statutu FUTURIS S.A.
2015-03-16 14:01 Rejestracja spółki CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu - podmiotu zależnego od FUTURIS S.A.
2015-03-16 14:01 Rejestracja spółki CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu - podmiotu zależnego od FUTURIS S.A.
2015-03-11 13:56 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-03-11 13:56 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-03-11 13:49 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-03-11 13:49 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-03-02 09:24 Przydział obligacji FUTURIS S.A.
2015-03-02 09:24 Przydział obligacji FUTURIS S.A.
2015-03-02 09:06 Objęcie aktywów finansowych
2015-03-02 09:06 Objęcie aktywów finansowych
2015-02-25 09:35 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
2015-02-25 09:35 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
2015-02-13 22:30 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 22:30 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 22:21 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 22:21 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-10 17:02 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-02-10 17:02 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-02-10 16:40 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-02-10 16:40 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-01-30 12:14 Przydział obligacji FUTURIS S.A.
2015-01-30 12:14 Przydział obligacji FUTURIS S.A.
2015-01-30 12:09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-30 12:09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-30 09:34 Nabycie kolejnych dwóch podmiotów przez CREDITIA S.A. w organizacji (spółkę zależną od FUTURIS S.A.)
2015-01-30 09:34 Nabycie kolejnych dwóch podmiotów przez CREDITIA S.A. w organizacji (spółkę zależną od FUTURIS S.A.)
2015-01-27 09:38 Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej dot. AFORTI HOLDING S.A.
2015-01-27 09:38 Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej dot. AFORTI HOLDING S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm