pieniadz.pl

Rejestracja zmian Statutu FUTURIS S.A.

08-04-2015

Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmiany w Statucie Spółki, wynikającej z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2015 roku. Zmiana dotyczy §7A Statutu.

W załączeniu jednolity tekst Statutu FUTURIS S.A.

Załącznik:

Jednolity tekst Statutu FUTURIS S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm