pieniadz.pl

Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 r

13-03-2015

Niniejszym raportem Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") koryguje treść załącznika raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. W wyniku omyłki Emitent podał błędną wartość procentową udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Emitent wskazał, iż UBP Eastern European Partners Limited Ltd. posiadał 76,38% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podczas gdy prawidłowa wartość wynosi 100%.

W związku z powyższym Emitent przekazuje poniżej raz jeszcze treść raportu bieżącego nr 15/2015 oraz w załączeniu prawidłową treść załącznika.

„Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm