pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IFM (IFM)

Komunikaty spółki: IFM (IFM)

2015-04-10 12:55 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2015-04-10 12:55 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2015-04-07 16:05 Wartość aktywów pod zarządzaniem spółki zależnej na koniec I kwartału 2015 roku
2015-03-13 22:10 Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 r
2015-03-13 22:10 Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 r
2015-03-12 20:27 Tekst jednolity Statutu
2015-03-12 20:27 Tekst jednolity Statutu
2015-03-12 20:09 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014
2015-03-12 20:09 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014
2015-03-12 20:04 Podwyższenie kapitału zakładowego
2015-03-12 20:04 Podwyższenie kapitału zakładowego
2015-03-12 20:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku
2015-03-12 20:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku
2015-03-12 19:51 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 marca 2015 roku
2015-03-12 19:51 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 marca 2015 roku
2015-03-12 19:45 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku
2015-03-12 19:45 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku
2015-02-27 17:16 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego ws. wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych
2015-02-27 17:16 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego ws. wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych
2015-02-26 17:43 Aktualizacja informacji ws. wypłaty dywidendy
2015-02-26 17:43 Aktualizacja informacji ws. wypłaty dywidendy
2015-02-25 23:57 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok
2015-02-25 23:57 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok
2015-02-20 22:50 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku
2015-02-20 22:50 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku
2015-02-13 16:23 Projekt zmiany statutu
2015-02-13 16:23 Projekt zmiany statutu
2015-02-13 16:20 Informacja ws. wypłaty dywidendy
2015-02-13 16:20 Informacja ws. wypłaty dywidendy
2015-02-13 16:17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 marca 2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm