pieniadz.pl

Zawarcie istotnej umowy z RWE Stoen Operator

11-02-2015

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 11 lutego 2015 roku istotnej umowy z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Klient).

Przedmiotem zawartej umowy ramowej jest świadczenie usług wdrożeniowych w zakresie rozwoju systemów SAP na rzecz Klienta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, obecnie rozpoczęta została realizacja pierwszego projektu na bazie niniejszej umowy dot. obszaru analityki biznesowej.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody związane z rozbudową oferty produktowej Spółki i istotny krok w przyjętej strategii działania. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm