pieniadz.pl

Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

15-04-2015

Zarząd KBJ S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 14 kwietnia 2015 roku istotnej umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości - działającego na rzecz Sądów Apelacyjnych.

Przedmiotem zawartej umowy ramowej jest wykonanie migracji Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania technologicznego.

Umowa została zawarta na czas określony, usługi wsparcia i utrzymania technologicznego świadczone będą przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy.

Łączna wartość umowy uwzględniająca usługi dodatkowe przekracza kwotę 1,4 mln netto.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody związane z rozbudową oferty produktowej Spółki i istotny krok w przyjętej strategii działania. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm