pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: KBJ (KBJ)

Pełna nazwa KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STALOWA 18 91-859 ŁÓDŹ
Telefon (22) 652-32-30
Prezes Artur Jedynak
Fax (22) 652-32-30
WWW www.kbj.com.pl
E-mail info@kbj.com.pl

Komunikaty spółki: KBJ (KBJ)

2015-04-15 12:04 Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
2015-04-15 12:04 Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
2015-02-11 14:07 Zawarcie istotnej umowy z RWE Stoen Operator
2015-02-11 14:07 Zawarcie istotnej umowy z RWE Stoen Operator
2015-02-10 08:03 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-10 08:03 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-05 20:11 Podpisanie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
2015-02-05 20:11 Podpisanie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
2015-01-22 13:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-22 13:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.
2014-11-28 19:37 Informacja o wyborze oferty KBJ S.A. przez Ministerstwo Sprawiedliwości
2014-11-28 19:37 Informacja o wyborze oferty KBJ S.A. przez Ministerstwo Sprawiedliwości
2014-11-06 07:43 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-06 07:43 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-06 07:36 Prognoza wyników finansowych KBJ S.A. za rok 2014
2014-11-06 07:36 Prognoza wyników finansowych KBJ S.A. za rok 2014
2014-08-07 08:19 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-07 08:19 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-06-19 15:22 Powołanie Rady Nadzorczej KBJ na nową kadencję
2014-06-19 15:22 Powołanie Rady Nadzorczej KBJ na nową kadencję
2014-06-19 14:59 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. w dniu 18 czerwca 2014 r.
2014-06-19 14:59 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. w dniu 18 czerwca 2014 r.
2014-06-18 18:10 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.
2014-06-18 18:10 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.
2014-05-22 20:12 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
2014-05-22 20:12 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
2014-05-14 17:06 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-05-14 17:06 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-05-12 18:53 Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
2014-05-12 18:53 Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm