pieniadz.pl

Informacja o przydziale akcji serii J

25-03-2013

Zarząd Mabion S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 marca 2013 roku dokonał przydziału 2.600.000 akcji na okaziciela serii J po cenie emisyjnej 15,00 zł za jedną akcję, oferowanych w ramach oferty publicznej. Łączne wpływy z emisji akcji serii J wyniosły 39 mln zł.

W ramach procesu budowania księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje zainteresowania objęciem prawie 3,5 mln akcji. W związku z tym popyt zgłoszony przez inwestorów w transzy instytucjonalnej został średnio zredukowany o 1/3.

Inwestorzy złożyli zapisy na następujące ilości akcji serii J, które zostały im przydzielone:

- 264.417 akcji w transzy detalicznej,

- 2.335.583 akcje w transzy instytucjonalnej.

Podstawą prawną emisji akcji serii J jest uchwała nr 6/IV/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 roku.

Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowe informacje o wynikach emisji akcji serii J Spółka poda do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm