pieniadz.pl

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

22-08-2012

Zarząd Digate S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2012 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w przedmiocie rejestracji zmian w statucie Spółki w zakresie: nazwy pod którą działa Emitent, przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii G oraz zmiany wysokości kapitału docelowego (szczegółowy zakres zmian w załączeniu).

W związku z powyższą zmianą sporządzono tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, który Emitent załącza do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm