pieniadz.pl

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

22-08-2012

Zarząd Digate S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2012 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w przedmiocie rejestracji zmian w statucie Spółki w zakresie: nazwy pod którą działa Emitent, przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii G oraz zmiany wysokości kapitału docelowego (szczegółowy zakres zmian w załączeniu).

W związku z powyższą zmianą sporządzono tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, który Emitent załącza do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-12-05

+ więcej
  • EUR euro 4,2777 -0,04%  -0,15gr
  • USD dolar 3,8566 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 5,0651 +0,40%  +2,01gr
  • CHF frank 3,8989 -0,24%  -0,92gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm